»»  ΣΤΟΧΕΥΣΗ  |

 

 

 

Στόχοι του έργου Job Developer

Εξερεύνηση νέων τομέων απασχόλησης, ενίσχυση και προώθηση ταλέντων και ικανοτήτων

 

 

 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους ηλικίας 18 ετών και άνω. Θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με σχολεία, οργανισμούς προώθησης της απασχόλησης, επιμελητήρια, κέντρα σταδιοδρομίας και επιχειρήσεις στις χώρες των εταίρων του έργου.

Οι συμμετέχοντες νέοι θα καθοδηγούνται από εκπαιδευμένους Job Developers, προκειμένου να εξερευνήσουν το δυναμικό και τα ταλέντα τους και να τα αντιστοιχίσουν στις απαιτήσεις της τοπικής αγοράς εργασίας. Με βάση αυτά τα αποτελέσματα, οι Job Developer θα αναπτύξουν σε συνεργασία με τους ίδιους τους νέους αλλά και άλλους εμπειρογνώμονες, ένα προσωπικό σχέδιο ανάπτυξης σταδιοδρομίας με συγκεκριμένες συστάσεις για πιθανές επαγγελματικές δραστηριότητες, πιθανά μέτρα εκπαίδευσης ή περαιτέρω επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Οι Job Developers ενισχύουν έτσι την ικανότητα δράσης και  αυτο-οργάνωσης  των νέων δίνοντάς τους μια ώθηση να εντοπίσουν τα 

 

Job Developer Project | Greece

δικά τους ταλέντα και να τα χρησιμοποιήσουν, για να γίνουν οι ίδιοι «ειδικοί του εαυτού τους». Επιπλέον, μέσα από την ανάλυση της αγοράς εργασίας μπορούν να ανακαλύψουν νέα επαγγελματικά πεδία και να βελτιώσουν στοχευμένα τις αντίστοιχες απαιτούμενες ικανότητες.

 

 

 

 

 

 

Job Developer Project | Greece
Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

ErasmusLogo

ΑΡΧΙΚΗ
ΕΚΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
CENTRAL WEBSITE Job Developer Procect [Deutsch | English]
Job Developer - From job creation to competence development
erasmus+ Transnational Project