»»  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  |

 

 

 

Αντικείμενο του έργου Job Developer

Στοχευμένη γενική και επαγγελματική εκπαίδευση για την αντιμετώπιση της υψηλής ανεργίας των νέων στην ΕΕ

 

 

 

Η συνεχώς μεταβαλλόμενη αγοράς εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενισχύει τη σημασία δράσεων αναδιάρθρωσης και αναπροσανατολισμού της. Η τρέχουσα συζήτηση σχετικά με την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων οδηγεί στο συμπέρασμα ότι πρέπει  να δημιουργηθούν και να υποστηριχθούν νέοι τομείς επαγγελματικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας.

Υπάρχουν τρεις παράμετροι, που αποτελούν κίνητρα για το έργο: Η ανάγκη για βελτίωση του επαγγελματικού προσανατολισμού, η ανάγκη για (επανα-) σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων, προκειμένου να

 

επιτευχθεί  συμβατότητα με την  εργασιακή πραγματικότητα, καθώς και η ανάγκη για βελτιστοποίηση της επαγγελματικής εκπαίδευσης των νέων με τη δημιουργία στοχευμένων, εξατομικευμένων σχεδίων προσωπικής ανάπτυξης. Το έργο επιδιώκει να συμβάλει στις ευρύτερες προσπάθειες για την προσαρμογή της επαγγελματικής κατάρτισης των νέων σε μια μεταβαλλόμενη πραγματικότητα με γνώμονα την ανάδειξη και ενίσχυση των προσωπικών ταλέντων και την αντιστοίχισή τους με υφιστάμενες αλλά και ανεξερεύνητες ακόμη ανάγκες της αγοράς, δηλαδή με ευκαιρίες απασχόλησης.

 

 

 

Job Developer Project | Greece
Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

ErasmusLogo

ΑΡΧΙΚΗ
ΕΚΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
CENTRAL WEBSITE Job Developer Procect [Deutsch | English]
Job Developer - From job creation to competence development
erasmus+ Transnational Project